Beton Towarowy - KOZBUD

Beton Towarowy

Oferujemy betony klas od B10 do B35 w atrakcyjnych cenach wraz z transportem oraz usługą pompowania.

Produkcja mieszanek betonowych:

  • wytwórnia mieszanek betonowych sterowana komputerowo - wagowe dozowanie wszystkich składników mieszanki betonowej- wydajność około 25 m3/h
  • węzeł betoniarski sterowany półautomatycznie
  • samochód ciężarowy „gruszka” do transportu betonu
  • samochód ciężarowy „pompo-gruszka” do transportu betonu oraz pompowania mieszanek betonowych
  • prasa do badania wytrzymałości próbek betonowych na ściskanie MATEST
  • zestaw sit do badania uziarnienia kruszyw budowlanych

beton węgorzewozdjęcie beton towarowy giżyckobeton maszyna zdjęciezdjęcie maszyna kozbudkozbud beton towarowybeton zdjęcie węgorzowe giżyckozdjęcie maszyna pompowanie